Pyramide van Austerlitz

Generaal Auguste de Marmont kreeg in 1804 opdracht een leger van Franse en Bataafse (Nederlandse) soldaten te formeren met het oog op een mogelijke militaire invasie vanuit Engeland. Nederland en Frankrijk waren in die tijd in oorlog met Engeland. Marmont koos daarvoor het open heidegebied bij Zeist, dat zich niet alleen goed leende voor het houden van militaire manoeuvres, maar dat ook voldoende schoon (drink)water kon leveren voor zijn leger van ca 18.000 man.

Nadat Marmont zijn opdracht had uitgevoerd liet hij zijn manschappen in september 1804 een aarden monument opwerpen in de vorm van een piramide. Op de top liet hij een houten obelisk plaatsen. Het werk was in 30 dagen klaar en op 12 oktober 1804 werd dit monument feestelijk geopend.

Marmont noemde de berg naar zich zelf: de Marmontberg. Later droeg hij het bouwwerk op aan keizer Napoleon, een man die hij zeer bewonderde en waarmee hij had gestreden in Egypte. Hier had hij de piramides van Gizeh gezien.

Het was koning Lodewijk Napoleon die in augustus 1806 het monument doopte tot de Pyramide van Austerlitz, een verwijzing naar de slag bij Austerlitz, die zijn broer zo glorieus had gewonnen. Austerlitz ligt in het huidige Tsjechië en heet tegenwoordig Slavkov.

De Pyramide raakte al spoedig in verval. De heideplaggen, waarmee de hellingen waren opgebouwd bleken niet bestand tegen weer en wind.

Ruim negentig jaar later, in 1894, werd de Pyramide gerestaureerd in opdracht van de toenmalige eigenaar J.B. de Beaufort, burgemeester van Woudenberg. In plaats van de toen al lang verdwenen houten obelisk kwam er de huidige stenen obelisk te staan.